Dökümanlar

 Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi

/ : Kök dizindir. /bin : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir. /boot : Başlangıç için...