Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi

/ : Kök dizindir.

/bin : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir.

/boot : Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur.

/dev : Donanım dosyaları vardır. (disk, media, paralel port bağlantısı vs.)

/etc : Sistem ayarlarını barındırır. (network ayarları, hostname vs.)

/lib : Kütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri bulunur.

/media : Kaldırılabilir aygıtların (CD-ROM, USB bellek vb.) sisteme eklendiği klasördür.

/mnt : Sistem açılışında otomatik olarak bağlanan sabit disk bölümleri bu dizin altında eklenir. (ama biz istediğimiz yere mount edebiliriz)

/opt : Üçüncü parti programların kurulması içindir. (opsiyoneldir, tavsiye edilir)

/sbin : Sistemi yönetmek için ilgili çalıştırabilir dosyaları tutar.

/tmp : Geçici dosyaları tutmak içindir.

/usr : Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri içeren dizindir.

/var : Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları gibi değişken verileri barındırır.

/home : Ev dizini. Aksi belirtilmedikçe kullanıcıların ana dizini burada oluşturulur. /home/username

/root : root kullanıcısının ev dizinidir.

  • Email, SSL
  • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?