Sözleşmeler

Hosting Sözleşmesi

Hosting Sözleşmesi

Bu metin www.veriloji.com sitesinin hosting politikasını içermektedir. Bu sözleşme hosting sözleşmesi olup, ürün, servis ve hizmetler için ayrı sözleşmeler www.veriloji.com adresinde SÖZLEŞMELER adresinde bulunmaktadır.

Veriloji Bilişim Hizmetleri www.veriloji.com hosting kullanım şartları

1-Şartların Kabulü

Müşteri www.veriloji.com sitesine kayıt olduğu andan itibaren tüm şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin Veriloji.com üzerinden satın almış olduğu hosting hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektedir.

3. Genel Hükümler

MÜŞTERİ’nin satın alım esnasında bildirdiği servislerin kurulumunu, Veriloji.com kendi sistemi üzerinde gerçekleştirir. İlgili servis veya hizmetlerin ücretlerinin peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanıma açılır ve MÜŞTERİ bilgilendirilir.

Veriloji, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını yasada öngörülen süre ile bulundurmak zorundadır

Hosting paketi ile birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, Veriloji.com, MÜŞTERİ’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, trafik aşımını takip eden dönemde faturalandırılacaktır.

Veriloji.com, bu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için tüm gerekli çabayı gösterecektir. Bunun ile beraber Veriloji.com, sunduğu servislerin MÜŞTERİ’lerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve üçüncü parti yazılımlardan kaynaklanan açıklardan dolayı güvenilirlik seviyesini garanti etmez. MÜŞTERİ’nin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Veriloji.com’un sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın mücbir sebepler ile servislere erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını ve böyle bir durumda Veriloji.com'u sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir;

Mücbir sebepler harici, müşteri aşağıda belirtilen durumlarda da hizmetlere veya servislere ulaşamaycağını ve Veriloji.com'u sorumlu tutulmayacağını kabul eder;

 • Donanım Arızaları
 • Düzenli veya düzensiz donanım kontrol işlemleri
 • Periyodik bakım prosedürleri
 • Telekominikasyon arızaları
 • 4-Müşteri’nin Sorumlulukları

  4.1. MÜŞTERİ, Veriloji.com'un saygınlığına, ticari ve kamusal itibarina ve diğer müşterilerine zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bu gibi durumlarda Veriloji.com servisi veya hizmeti durdurmayı ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

  Müşteri kendisine sağlanan hosting hizmetinde, donanım kaynaklarının (CPU, RAM vb.) %40'ını en fazla 360 saniye boyunca kullanabilir. Sürekli olarak donanım kaynaklarının %40 ve üstünü kullanan web sitelerinde Veriloji.com hizmeti askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

  Müşteri aldığı mail hizmetinde spam(istenmeyen posta gönderimi) yapmamakla mükelleftir. Spam yapıldığı tespit edilen müşterilerin hizmetleri veya servisleri Veriloji.com durdulup kapatabıilir.

  Veriloji.com tüm verilerin yedeklerini periyodik şekilde alıp saklamaktadır. Fakat verilerin yedeklenmesi ve saklanması Veriloji.com sorumluluğunda değildir. Müşteri verilerini düzenli olarak saklamakla mükelleftir.

  5-Ücretler:

  Veriloji.com kullanıcılarına ve üçüncü şahıslara haber vermeksizin, sağladığı servis, ürün ve hizmetlerinin fiyatlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün fiyatları www.veriloji.com sitesinde ilgili ürün, servis ve hizmetin sayfasında ilan edildiği gibidir.

  6-Ödeme:

  Veriloji.com kullanıcılarına sahip oldukları ürün ve hizmetlere ait bildirimleri/uyarıları (hosting hizmeti, mail hizmeti, sözleşme yenileme vb.) kullanıcının belirttiği e-posta adresine ve/veya kayıtlı mobil telefonuna kısa mesaj olarak gönderilmektedir. Hosting hizmetlerinde son ödeme tarihine veya alan adının süresinin bitimine 30, 15, 7, 1 gün kala, kullanıcıların eposta adreslerine bildirim gerçekleştirilir. Veriloji.com bildirim yöntem ve zamanlamalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Son ödeme tarihine kadar müteakip dönemin bakiyesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ilgili ürün veya hizmet durdurulur. Veriloji.com kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini saklamayacağını taahhüt eder. Kredi kartı bilgileri saklanmadığı gibi, ürün, servis ve hizmetlerde otomatik ödeme işlemi yapılamayacağını bu sözleşmede beyan eder. Hizmet aşımı, kota aşımı gibi durumlarda, Veriloji.com, kullanıcısını bilgilendirerek hizmete ait faturalama yapabilir. Ödeme gerçekleşmez ve üst pakete geçilmezse Veriloji.com hizmeti durdurabilir. Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde ödeme dekontunun doğrulanması iş günlerinde 2-3 saat, hafta sonu ve resmî tatil süreçlerinde ise 2-9 gün kadar sürebilir. Bu nedenle, havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde dekont doğrulanmasındaki gecikmelerden ve bu gecikmelerden doğabilecek zarar ve mağduriyetten Veriloji.com sorumlu tutulamaz.

  • Microsoft Logo Microsoft© Windows©
  • Centos LogoCentOS
  • Whmcs LogoWHMCS
  • Plesk Logo Plesk Kontrol Panel
  • Cpanel Logo Kontrol Panel
  • Vesta Logo Vesta Kontrol Panel
  • Let's Logo Let's Encrypt
  • Wordpress Logo WordPress Hosting
  • Asp.Net Logo .Net &.Net Core